ใช้รถให้ถูกกฎหมาย

ให้ความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ที่นำมาใช้ แนะนำขั้นตอนในการทำใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภทต่างๆ การชำระภาษีรถยนต์ การจดทะเบียนรถยนต์ สถานที่ติดต่อสำหรับดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์ การทำประกันภัยรถยนต์ ศัพท์ที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติกฎจราจร รวมทั้งเครื่องหมาย และกฎจราจรที่ผู้ใช้รถต้องรู้และปฏิบัติตาม

ชื่อเรื่อง: ใช้รถให้ถูกกฎหมาย

ผู้แต่ง: ธนดล เทิดพงศ์

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • มีรถให้ถูกกฏหมาย  หน้า     8
 • การจดทะเบียนรถยนต์  หน้า   11
 • การทำใบอนุญาตขับรถยนต์  หน้า   17
 • การชำระภาษีรถยนต์  หน้า   24
 • สถานที่ติดต่อเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์  หน้า   31
 • การประกันรถยนต์  หน้า   35
 • ใช้รถอย่างปลอดภัย  หน้า   64
 • อุบัติเหตุจราจร และการป้องกัน  หน้า   75
 • แจ้งความรถหาย  หน้า   85
 • ใช้รถอย่างประหบัด หน้า   91
 • ใช้รถอย่างรู้รักษา  หน้า   96
 • ศัพท์ที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติกฎจราจร หน้า 104
 • เครื่องหมายจราจร  หน้า 108
 • กฎจราจร  หน้า 129