บันทึกโลก ฉบับรวมเล่ม 1-2

เป็นการบันทึกเหตุการณ์สำคัญที่พลิกผันประวัติศาสตร์โลก ตั้งแต่โรมันเรืองอำนาจ พระเจ้าอโศกผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองแด่พุทธศาสนา จิ๋นซี ฮ่องเต้จักรพรรดิองค์แรก ที่สามารถรวมจีนให้เป็นปึกแผ่น พระเยซูคริสต์ผู้นำศาสนาเล็กๆ ไปสู่ศาสนาที่ครองใจคนทั้งโลก

เจงกิสข่านผู้ขยายอณาจักรมองโกล โคลัมบัสนักเดินเรือผู้มีความกล้าหาญทำให้ผู้คนเลิกเชื่อเรื่องโลกแบน ยุโรปศตวรรษที่ 17 ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงของทวีปยุโรป ลัทธิคอมมิวนิสต์การปฏิวัติอุตสาหกรรม ที่ทำให้เกิดชนชั้นกรรมาชีพ

สงครามโลกครั้งที่ 1 มหาสงครามที่เปลี่ยนโฉมหน้าของโลก สงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามที่เป็นความย่อยยับทั้งประเทศผู้สร้างสงคราม และประเทศที่ถูกยึดครอง และสงครามเย็น การต่อสู้แบบใหม่ที่ใช้การโฆษณาชวนเชื่อและสายลับ

ชื่อเรื่อง: บันทึกโลก ฉบับรวมเล่ม 1-2

โดย: คอสมอส

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 1

สารบัญ

 • โรมันเรืองอำนาจ  หน้า   11
 • พระเจ้าอโศก  หน้า   23
 • จิ๋นซี ฮ่องเต้  หน้า   33
 • จูเลียส ซีซาร์  หน้า   41
 • พระเยซูคริสต์  หน้า   47
 • การเริ่มต้นของศาสนาอิสลาม  หน้า   55
 • การล่มสลายของโรม  หน้า   67
 • ชาร์ลมาญ  หน้า   75
 • ครูเสด  หน้า   81
 • แมกนา คาร์ตา  หน้า   91    ..  ..
 • การรวมชาติเยอร์มัน  หน้า 321
 • สงครามบัวร์  หน้า 325
 • ปฐมบทแห่งการบิน  หน้า 333
 • สงครามโลกครั้งที่ 1   หน้า 343
 • ปฏิวัติรัสเซีย  หน้า 353
 • อำนาจเผด็จการ  หน้า 363
 • สงครามโลกครั้งที่ 2  หน้า 371
 • โมหันทาส การามจัน คานธี  หน้า 379
 • จีน  หน้า 385
 • สงครามเย็น  หน้า 396