คู่มือเรียนรู้พืชสมุนไพรพื้นฐาน

“คู่มือการเรียนรู้พืชสมุนไพรพื้นฐาน” หมอประภาส มาสขาว ได้รวบรวมองค์ความรู้ ที่ได้รับสืบทอด มาจากหมอยาพื้นบ้านหลายๆ ท่าน บวกกับประสบการณ์ และความสนใจ ใฝ่รู้อย่างจริงใจ ผ่านการ “ใช้จริงเห็นจริง” ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงที่สำคัญมากในการเรียนรู้พืชสมุนไพร เพราะความรู้เหล่านั้นมีหลายตำรับตำราแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือ จึงอยู่ที่การใช้งานจริง ที่ได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานนั่นเอง

หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับผู้สนใจด้านสมุนไพรทั่วไป ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดี

ชื่อเรื่อง: คู่มือเรียนรู้พืชสมุนไพรพื้นฐาน

ผู้เขียน: ประภาส มาสขาว

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • บทนำ  หน้า   ๑๗
 • สมุนไพรจากหมอยา  สมอไทย  หน้า   ๒๑
 • สมอพิเภก  หน้า   ๒๒
 • ส้มกบ  หน้า   ๒๔
 • ส้มกุ้ง  หน้า   ๒๕
 • ส้มกุ้งขน  หน้า   ๒๗
 • ส้มเช้า  หน้า   ๒๘
 • ส้มเสี้ยว  หน้า   ๒๙
 • ..  ..
 • การเกษตรแบบวิถีไทยกับต้นไม้เป็นยา  หน้า ๒๐๓
 • การประคบสมุนไพรด้วยใบตอง  หน้า ๒๐๗
 • การนวดแก้ปวดต้นคอ  หน้า ๒๑๐
 • สมุนไพรเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหาร  หน้า ๒๑๓
 • สมุนไพรกับสุขภาพ  หน้า ๒๒๕
 • ความรู้เรื่องไข้และยารักษาไข้ ตอนที่ ๑  หน้า ๒๒๗
 • ความรู้เรื่องไข้และยารักษาไข้ ตอนที่ ๒  หน้า ๒๒๙
 • ความรู้เรื่องไข้และยารักษาไข้ ตอนที่ ๓  หน้า ๒๓๓
 • ความรู้เรื่องไข้และยารักษาไข้ ตอนที่ ๔  หน้า ๒๓๖