สุขภาพดีจากภายใน สวยสดใสสู่ภายนอก

หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนปรัชญาของการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี โดยที่จะเน้นที่ความรับผิดชอบ ของแต่ละบุคคลที่ควรมีต่อสุขภาพของตนเอง เมื่ออ่านแล้วจะช่วยให้เราเข้าใจถึงผลกระทบของอาหาร ที่มีต่ออารมณ์ของเรา เช่น ความเศร้าโศกและความรู้สึกหดหู่ การวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความสำคัญ ของสารอาหารต่างๆ เช่น กรดไขมันปลาที่จำเป็นต่อร่างกายอย่าง โอเมก้า-3 ในการใช้รักษาโรค และการป้องกันอารมณ์เศร้าโศกและความรู้สึกหดหู่ได้ หนังสือเล่มนี้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ผู้อ่านสามารถ มองเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพดีที่สอดคล้องกับการเลือกสรรอาหารและการรับประทานอาหาร อย่างสมดุล โดยเฉพาะวิธีการป้องกัน โรคหลักที่เป็นภัยต่อสุขภาพของผู้หญิงซึ่งก็คือโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดและรวมถึงโรคมะเร็งเต้านมด้วย

ชื่อเรื่อง: สุขภาพดีจากภายใน สวยสดใสสู่ภายนอก

ผู้แต่ง: โย วิคมันส์

ผู้แปล: โรงเรียนสอนภาษา แอนดรูส์ บิ๊กส์

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • คำนำ  หน้า    9
  • ทำไมผมถึงอยากเขียนหนังสือเล่มนี้  หน้า   11
  • ส่วนที่ 1 รูปแบบการใช้ชีวิตเพื่อการมีสุขภาพที่ดี  หน้า   17
  • ส่วนที่ 2 สุขภาพที่ดีจากการรับประทานอาหารที่ดี  หน้า   29
  • ส่วนที่ 3 โรคภัยไข้เจ็บแบบตะวันตก และการรักษาด้วยโภชนา  หน้า 174
  • คำขอบคุณ  หน้า 231
  • บทความที่ควรอ่านประกอบ  หน้า 232
  • เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  หน้า 233
  • จะไปหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่แนะนำได้ที่ไหน  หน้า 234