พับธนบัตร 2

หนังสือ “การพับธนบัตร 2” เล่มนี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้อ่านได้มีอาชีพเสริมได้อีกทางหนึ่งได้เป็นอย่างดี เพราะการสอน มีขั้นตอนในการพับละเอียดทุกขั้นตอน ทำให้ไม่ยากต่อการพับและประดิษฐ์เป็นดอกไม้ เพื่อมอบให้เป็นของขวัญแก่คนที่เรารักในโอกาสต่างๆ เช่น มอบให้แก่บัณฑิตใหม่ ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร วันเกิด วันขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น โดยผู้รับสามารถนำธนบัตรมาใช้ได้ดังเดิม

ชื่อเรื่อง: พับธนบัตร 2

ผู้แต่ง: บุษกร เข่งเจริญ

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • ดอกทัศนีย์  หน้า     8
 • ดอกมะลุลี  หน้า   12
 • ดอกชลบุษบ์  หน้า   16
 • ผีเสื้อ  หน้า   20
 • ดอกกุสุมาลย์  หน้า   24
 • ดอกรงรอง  หน้า   28
 • ดอกวิลาวัณย์  หน้า   32
 • ดอกเพชรน้ำค้าง  หน้า   36
 • ดอกดวงมาลย์  หน้า   42
 • ดอกสุขุมาล  หน้า   46
 • ดอกบุษกร  หน้า   50
 • ดอกกุสุมากร  หน้า   56
 • ดอกเพชรดา  หน้า   60
 • ดอกบุษบากร  หน้า   64
 • ดอกมณฑารพ  หน้า   70
 • ดอกรวิวรรณ  หน้า   74
 • ดอกการะบุหนิง  หน้า   80
 • ดอกมิรันตี  หน้า   84
 • ดอกมณฑล  หน้า   90
 • ดอกนวาระ  หน้า   92