งานประดิษฐ์

หนังสือ “งานประดิษฐ์” เป็นหนังสือสำหรับผู้สนใจในงานประดิษฐ์ ที่อยากฝึกหัดประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับแนวคิดการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ หลักการออกแบบ วัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ์ หลักศิลป์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ วิธีผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ โดยมีทั้งงานง่ายที่เหมาะกับผู้ที่ไม่มีทักษะในงานนี้ มาก่อน ไปจนถึงงานที่ต้องมีทักษะในการทำงานประดิษฐ์ ตลอดจนความรู้เรื่องการดำเนินงานธุรกิจ งานประดิษฐ์ ในการวิเคราะห์การตลาด การส่งเสริมการขาย การคิดต้นทุนและราคาขาย การใช้บรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ที่สามารถใช้ในครอบครัวและเป็นอาชีพเสริมได้

ชื่อเรื่อง: งานประดิษฐ์

ผู้แต่ง: จริยา บุรพกุศลสรี

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • บทที่ ๑ แนวคิดเชิงสร้างสรรค์งานประดิษฐ์  หน้า     ๑
  • บทที่ ๒ วัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ์  หน้า   ๑๕
  • บทที่ ๓ หลักศิลป์ที่ใช้ในงานประดิษฐ์  หน้า   ๒๗
  • บทที่ ๔ ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์  หน้า   ๔๙
  • บทที่ ๕ การดำเนินงานธุรกิจงานประดิษฐ์  หน้า ๑๔๘
  • บรรณานุกรม  หน้า ๑๖๒