ประวัติศาสตร์การเมืองไทยในอดีต ชัยชนะและความพ่ายแพ้ของผู้นำทางการเมือง การปกครอง การทหาร การตำรวจ

บันทึกความทรงจำที่รวบรวมชีวิตการต่อสู้ของนักการเมืองไทยในอดีต โดยนักหนังสือพิมพ์กลุ่มหนึ่งที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับเหตุการณ์ทางการเมืองในอดีตมามากพอสมควร เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ สำหรับนักการเมืองรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

ชื่อเรื่อง: ประวัติศาสตร์การเมืองไทยในอดีต ชัยชนะและความพ่ายแพ้ของผู้นำ ทางการเมือง การปกครอง การทหาร การตำรวจ

คณะผู้จัดทำ: ทีมงานนักหนังสือพิมพ์อาวุโส

สถานที่: ชั้น 3 อาคาร 3, ชั้น 4 อาคาร 1

สารบัญ

 • บทที่ 1 การปฏิรูปการปกครองในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5  หน้า 1
 • บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากการริเริ่มของคณะนายทหารหนุ่ม 2 ท่าน สมัย ร.6  หน้า 19
 • บทที่ 3 กิจการทหารในสมัย พระปกเกล้าฯ  หน้า 23
 • บทที่ 4 การปฏิวัติครั้งที่ 2  หน้า 117
 • บทที่ 5 การปฏิวัติครั้งที่ 3 (กบฏวรเดช)  หน้า 122
 • บทที่ 6 คณะผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ร.7 ณ ประเทศฝรั่งเศส  หน้า 141
 • บทที่ 7 ขบวนการเสรีไทย  หน้า 154
 • ..  ..
 • บทที่ 80 การขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของ นายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทย  หน้า 408
 • บทที่ 81 พรรคชาติไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล  หน้า 413
 • บทที่ 82 การเมืองกับวิถีชีวิต พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรีคนที่ 22  หน้า 415
 • บทที่ 83 การเลือกตั้งทั่วไป 17 พฤศจิกายน 2539  หน้า 416
 • บทที่ 84 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี ประกาศลาออก 6 พฤศจิกายน 2540   หน้า 418
 • บทที่ 85 เส้นทางสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 23 พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร  หน้า 421
 • บทที่ 86 ประวัตินายกรัฐมนตรีลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 23  หน้า 425