การกัดกระจก

\งานกัดกระจก เป็นงานฝีมืออีกแขนงหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เงินล้านให้ผู้คนมากมายจนนับไม่ถ้วน งานกัดกระจกเป็นสายงานวิชาชีพที่ผู้คนให้ความสนใจอยู่ไม่น้อย องค์ประกอบต้นทุนที่ต่ำ ประกอบกับ เป็นงานฝีมืออันปราณีต ละเอียดอ่อน สามารถสร้างงานที่มีคุณค่าได้ หนังสือ งานกัดกระจก เล่มนี้ เป็นการสอนการกัดกระจก ตามขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนจบเป็นรูปงาน ที่สมบูรณ์และวิธีแก้ปัญหาในขณะที่ทำ พร้อมภาพลวดลายต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที

ชื่อเรื่อง: การกัดกระจก

ผู้เขียน: วัชรพงศ์ หงษ์สุวรรณ

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

 • ขั้นตอนการกัดลายกระจก  หน้า 5
 • รัชกาลที่ 5 – รัชกาลที่ 9  หน้า 14
 • พระโพธิสัตว์กวนอิม 1  หน้า  15
 • พระโพธิสัตว์กวนอิม 2  หน้า 16
 • พระแม่ธรณีบีบมวยผม  หน้า 17
 • ฮก ลก ซิ่ว 1  หน้า 18
 • ฮก ลก ซิ่ว 2  หน้า  19
 • พระศิวะ – พระแม่อุมาเทวี 1  หน้า  20
 • พระศิวะ – พระแม่อุมาเทวี 2  หน้า  21
 • ..  ..
 • นกฮูก  หน้า  72
 • ผีเสื้อ 1  หน้า 73
 • ผีเสื้อ 2  หน้า  74
 • ผีเสื้อ 3  หน้า  75
 • ผีเสื้อ 4  หน้า 76
 • เขียด  หน้า  77
 • เก้ง  หน้า  78
 • ทะเล  หน้า  79 – 90
 • ลายกรอบ  หน้า 91 -112