ช่อดอกไม้คริสตัล

การประดิษฐ์ช่อดอกไม้จากคริสตัล เป็นงานศิลปะที่มีความสวยงามและมีคุณค่า เป็นงานมีที่ลักษณะเบาบาง เงางาม ใสเหมือนแก้ว มีสีสันสวยงาม วิธีการทำไม่ยุ่งยาก การประดิษฐ์ต้องใช้ความละเอียดอ่อน ปราณีต และความอดทน หมั่นฝึกปฏิบัติออกแบบ พัฒนาให้มีรูปแบบแปลกใหม่เสมอ จะช่วยให้งานนี้น่าสนใจมากขึ้น ช่อดอกไม้คริสตัล เล่มนี้ เน้นขั้นตอนการประดิษฐ์ อย่างละเอียด การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ การทำกลีบดอก การจุ่มสี รวมทั้งเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจในงานประดิษฐ์ ชนิดนี้ ได้ใช้เป็นแนวทางสร้างสรรค์และพัฒนาให้เกิดรูปแบบใหม่ๆ และเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในการสร้างให้เกิดอาชีพเสริมสร้างรายได้

ชื่อเรื่อง: ช่อดอกไม้คริสตัล

เรียบเรียงโดย: เกตุแก้ว อุนาศรี

สถานที่: ชั้น 5 อาคาร 1

สารบัญ

  • แมลงปอ  หน้า     4
  • ผีเสื้อ  หน้า   10
  • ช่อโบ  หน้า   16
  • ถั่วพู  หน้า   24
  • ดอกลิลลี่  หน้า   32
  • ช่อดอกแก้ว  หน้า   38
  • ช่อดอกไม้  หน้า   44
  • ดอกกุหลาบ  หน้า   54