แว่นขยายทำไมถึงใช้ไม่ได้ ถ้าลงไปใช้ใต้น้ำ
All Posts
เมื่อแสงส่องผ่านแว่นขยายซึ่งทำจากเลนส์นูน แสงจะเกิดการหักเห ทำให้เรามองเห็นวัตถุที่ถูกส่องด้วยแว่นขยาย มีขนาดใหญ่ขึ้น ถือเป็นการเล่นตลกของแสงจริงๆ เพราะแสงจะหักเหผ่านเลนส์ เฉพาะเมื่ออยู่ในอากาศ แต่ถ้าอยู่ในน้ำการหักเหจะมีน้อยมาก เสมือนกับว่าเลนส์นั้นถูกทำให้นูนน้อยลง จึงไม่สามารถเห็นวัตถุขยายใหญ่ได้ ที่มา: หนังสือวิทยาศาสตร์อ่านสนุก ลำดับที่ 5 แปลโดย พงศ์ศักดิ์ วิวรรธนะเดช รวบรวมข้อมูลโดย: งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด