ห้องรามคำแหงอนุสรณ์
All Posts
  วันที่ 26 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2518 ถือว่าเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่นำความภาคภูมิใจ และปลื้มปิติมาสู่มหาวิทยาลัยรามคำแหง และประชากรของมหาวิทยาลัยทุกคนในครั้งนั้นเป็นอย่างมากหาที่สุดมิได้ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นครั้งแรก ห้องรามคำแหงอนุสรณ์จึงถือเป็นความภาคภูมิใจหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยและประชากรชาวรามคำแหงทุกคนเช่นกัน เพราะเป็นห้องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถประทับพักพระราชอิริยาบท ทรงฉลองพระองค์ครุย