วิชาตัวเบา
All Posts
วิชาเหมือนสินค้า อันมีค่าอยู่เมืองไกล ต้องยากลำบากไป จึงจะได้สินค้ามา… คำกลอนดังกล่าวนี้ท่านผู้อ่านที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป คงจำกันได้ว่าเป็นบทกลอนที่เคยท่องจำกันสมัยเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษา คำกลอนดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นว่าการศึกษาทุกอย่างจะต้องมีความพากเพียรจึงจะประสบผลสำเร็จ และวิชาตัวเบาที่แนะนำให้อ่านในที่นี้ ก็เช่นเดียวกัน ถ้าผู้ใดอ่านแล้วนำไปฝึกฝน จิตใจตนเองทุกวันๆ ก็จะประสบความสำเร็จ มีความสุข มีเมตตา กรุณา มองชีวิตทุกอย่างในโลกด้วยสายตาอันสดใสสวยงาม พร้อมที่จะให้อภัยผู้อื่นเสมอ
เทคนิคง่าย ๆ คลายเครียด
All Posts
ด้วยสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเราในแต่ละวัน ต้องประสบกับปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาอาชีพการงาน ปัญหาเศรษฐกิจและการครองชีพ ปัญหาสังคม ฯลฯ ตลอดจนโรคภัยไข้เจ็บ ล้วนแต่ก่อให้เกิดความเครียด ทำอย่างไรเราจึงจะคลายความเครียดได้บ้าง มีเทคนิคง่าย ๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ดังนี้ ทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ด้วยเทคนิคการผ่อนคลายอย่างลึก (Deep Relaxation Technique DRI)