กางเกงชั้นในสีแดง ช่วยส่งเสริมสุขภาพจริงหรือ?
All Posts
ผิวหนังของเราถือเป็นดวงตาคู่ที่สอง เพราะ ในผิวหนังมีอวัยวะที่ทำหน้าที่เป็นตาในการรับสัมผัสอยู่ โดยอวัยวะนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวเซ็นเซอร์แสง ดังนั้น แม้ว่าตาจะปิดอยู่ เราก็สามารถรู้สึกถึงสีได้จากความยาวคลื่นของสี สีที่มีความยาวคลื่นสูงที่สุด คือ สีแดง จึงกล่าวกันว่า สีแดงสามารถกระตุ้นการทำงานภายในร่ายกาย ทำให้ความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น
วัวกระทิงไม่ชอบสีแดงจริงหรือ
All Posts
คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า วัวกระทิง (bison) ไม่ชอบสีแดง นักสู้วัวกระทิ้งจึงใช้ผ้าคลุมสีแดง เพื่อยั่วให้วัวโกรธ เรื่องนี้มีการทดสอบมาแล้วหลายครั้งหลายหน ปรากฎว่าวัวมีประสบการณ์ต่อสิ่งแวดล้อมที่มีสีดำกับขาว และอาจเห็นสีเทาแก่กับเทาอ่อนได้ นอกจากนี้ยังได้ทดลองกับสัตว์อื่นๆอีกปรากฎว่า มีลิงเท่านั้นที่สามารถเข้าใจในเรื่องสีต่างๆ ได้ ดังนั้น สีแดงจึงไม่มีผลต่อความรู้สึกของวัวเลย ถ้าเช่นนั้นทำไมมาทาดอร์ (นักสู้วัวในกีฬาสู้วัวของสเปน) จึงชอบใช้ผ้าคลุมสีแดงยั่ววัวให้โกรธ คำตอบอาจมีว่า สีแดงช่วยทำให้ผู้ชมรู้สึกตื่นเต้น ผ้าคลุมสีแดงจึงมีไว้ยั่วผู้ชมมากกว่า กีฬาสู้วัวถึงแม้จะดูสนุกแต่ถ้าพลาดขึ้นมาละก็ ชีวิตของนักสู้วัวเรียกได้ว่าไม่ตายก็พิการเอาง่ายๆ เชียวล่ะ แต่ถึงอย่างนั้นคนสเปนเขาก็ยังนิยม และชอบดูกีฬาสู้วัวประเภทนี้อยู่ดีนั่นแหละ ที่มา: นิตยสาร Lisa vol.5 no.36 วันที่ 18.11.2004 รวบรวมข้อมูลโดย: งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด