ขนมไทย: ขนมมงคล
All Posts
ขนมไทย เอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำชาติไทย นอกจากจะมีความงดงาม วิจิตร ละเอียดอ่อน พิถีพิถันในทุกขั้นตอนการทำ ตั้งแต่วัตถุดิบ วิธีการทำที่กลมกลืน ยังมีรสชาติที่อร่อย หอมกลิ่นพืชพรรณจากธรรมชาติและกลิ่นอบร่ำควันเทียน ขนมจัดเป็นอาหารที่คู่สำรับกับข้าวไทยในงานพิธีและงานมงคลต่าง ๆ มาตั้งแต่ครั้งโบราณ โดยใช้คำว่าสำรับกับข้าวคาว-หวาน อีกทั้งขนมแต่ละชนิดยังมีชื่อเรียกที่บ่งบอกถึงคุณค่า และแฝงไปด้วยความหมายอันเป็นสิริมงคล
หุ่นกระบอกไทย
All Posts
หุ่น คืออะไร ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 อธิบายว่า “หุ่น น. รูป, รูปแบบ, รูปตุ๊กตา, รูปแบบที่จำลองจากของจริงต่าง ๆ ; รูปปั้นหรือแกะสลักที่ทำโกลนไว้เพื่อเป็นแบบชั่วคราว ; ชื่อการเล่นมหรสพที่ใช้รูปหุ่นแสดงเป็นเรื่องราว หากจะท้าวความถึงประวัติความเป็นมาของหุ่นกระบอกและการแสดงหุ่นกระบอกของไทย น้ำดอกไม้ (2544: 58-62) ได้กล่าว่า การแสดงหุ่นกระบอกสามารถย้อนเวลาได้ถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น หุ่นกระบอกสมัยแรกเป็นหุ่นที่นายเหน่ง ช่างชาวสุโขทัย ทำขึ้นเลียนแบบหุ่นจีนไหหลำ ลักษณะจึงคล้ายหุ่นจีนมากกว่า