จากวอลมาร์ท (Walmart) ถึง โลตัส (Lotus)
All Posts
วอลมาร์ท เป็นชื่อของร้านค้าแนวดิสเคาน์สโตร์สัญชาติอเมริกัน ก่อตั้งสาขาแรกที่มลรัฐอาคันซอ (Arkansas) ในปี พ.ศ. 2505 โดย แซม วอลตัน (Sam Walton) เพื่อเป็นร้านขายของราคาถูก ปัจจุบันใช้สโลแกนว่า “Save Money Live Better” แทนสโลแกนเดิม คือ “Always Low Prices, Always” ซึ่งใช้มาก่อนหน้านี้ 19 ปี