จากวอลมาร์ท (Walmart) ถึง โลตัส (Lotus)

วอลมาร์ท เป็นชื่อของร้านค้าแนวดิสเคาน์สโตร์สัญชาติอเมริกัน ก่อตั้งสาขาแรกที่มลรัฐอาคันซอ (Arkansas) ในปี พ.ศ. 2505 โดย แซม วอลตัน (Sam Walton) เพื่อเป็นร้านขายของราคาถูก ปัจจุบันใช้สโลแกนว่า “Save Money Live Better” แทนสโลแกนเดิม คือ “Always Low Prices, Always” ซึ่งใช้มาก่อนหน้านี้ 19 ปี

วอลมาร์ทยังเป็น “ต้นแบบ” ของร้านค้าประเภทเดียวกันนี้ เช่น เทสโกโลตัส และคาร์ฟูร์ ในอดีตโลตัสของซีพีที่เปิดตัวในปี พ.ศ. 2537 ก็ได้นำคนจากวอลมาร์ทเข้ามาเป็นที่ปรึกษาและวางระบบให้ ในครั้งนั้นวอลมาร์ทเกือบจะเข้ามาขยายการลงทุนในไทย จากวอลมาร์ท (Walmart) ถึง โลตัส (Lotus)แต่ก็เลือกไปที่จีนแทน เพราะเห็นโอกาสทางการตลาดที่ใหญ่กว่า

ภายหลังกลุ่มเทสโก้เข้ามาเทคโอเวอร์โลตัส และเปลี่ยนชื่อเป็น เทสโก้โลตัส ต่อมาเมื่อมีการร่วมทุนจากต่างประเทศกับกลุ่มค้าปลีกไทยมากขึ้น จึงส่งผลให้ร้านค้าปลีกในแบบดิสเคาน์สโตร์หรือไฮเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทยขยายตัวอย่างรวดเร็ว

แม้ว่าวอลมาร์ทจะไม่มีสาขาในประเทศไทย แต่ในฐานะที่มียอดขายรวมมากที่สุดในโลกจึงถือเป็น “เบอร์ 1”  และถือเป็น “ตำนาน” ของร้านค้าปลีกในแนวดิสเคาน์สโตร์

ที่มา : นิตยสาร BrandAge ฉบับเดือนกันยายน 2551, http://learners.in.th, http://en.wikipedia.org
รวบรวมข้อมูลโดย: งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด