หัวไชเท้ารักษากระ
All Posts
สำหรับคนที่ต้องทำงานอยู่ท่ามกลางแสงแดด อาจทำให้ใบหน้าเป็นกระได้ ให้นำหัวไชเท้ามาฝานเป็นชิ้นบางๆ แล้วนำมาถูที่หน้าสัก 5 นาที ทำบ่อยๆ จะช่วยให้กระที่ใบหน้าจางลงได้ ที่มา: คอลัมน์เคล็ด(ไม่)ลับจากคนทางบ้าน วารสาร Health Today ปีที่ 4 ฉบับที่ 43 เดือนตุลาคม 47 หน้า 17 รวบรวมข้อมูลโดย: งานบริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายบริการผู้อ่าน