วิตามินดีช่วยชีวิตผู้ป่วยมะเร็งปอด
All Posts
คุณทราบหรือไม่ว่า วิตามินดีเป็นเพื่อนที่แสนดีกับผู้เป็นมะเร็งปอด… ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติทำให้ทราบว่า มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบในชายไทยมากเป็นอันดับสองรองลงมาจากมะเร็งตับ และสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการสูบบุหรี่ติดต่อเป็นระยะเวลานาน นอกจากผู้เป็นมะเร็งปอดจะดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิต้านทานแล้ว การให้วิตามินดีเสริมยังช่วยให้ผลการรักษาได้ผลยิ่งขึ้นด้วย ประโยชน์อีกด้านหนึ่งของวิตามินดีค้นพบโดยคณะนักวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหัฐอเมริกา ที่ได้ศึกษาข้อมูลในผู้ป่วยมะเร็งปอดจำนวน 456 คนที่ได้รับการผ่าตัดในระยะแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ถึง พ.ศ. 2543 พบว่ากลุ่มที่ได้รับวิตามินดีในระดับสูงมีอัตรารอดเกิน 5 ปีถึงร้อยละ 72 เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับวิตามินดีน้อยจะมีอัตรารอดเพียงร้อยละ 29 ส่วนสาเหตุนั้น นักวิจัยได้ให้เหตุผลว่า วิตามินดีช่วยยับยั้งการเพิ่มจำนวนของก้อนเนื้อร้ายได้ จึงทำให้ผู้ป่วยที่รับวิตามินดีมีอัตรารอดชีวิตสูง หากการซื้อหาวิตามินมารับประทานเป็นเรื่องที่เกินกำลังทรัพย์ของคุณ อาจเลือกไปใช้วิธีเติมวิตามินดีให้ร่างกายอย่างง่ายๆ โดยการรับประทานปลาหรือน้ำมันตับปลา ร่วมกับการออกกำลังกายท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆ ในยามเช้า ก็จะช่วยให้ร่างกายสังเคราะห์ วิตามินดีออกมาได้มากขึ้นค่ะ ที่มา: นิตยสารชีวจิต ปีที่ 7 ฉบับที่ 160 1 มิถุนายน 2548 รวบรวมข้อมูลโดย: งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด