รู้จัก 5Q พัฒนาเด็ก
All Posts
พูดถึง IQ (Intelligence Quotient) หรือระดับความสามารถทางด้านสติปัญญา เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่สมัยนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก แถมยังรู้ดีอีกด้วยว่าหากปรารถนาให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิต การพัฒนา IQ แต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเสียแล้ว แต่ยังต้องพัฒนา EQ (Emotion Quotient) หรือระดับความสามารถในการควบคุมทางด้านอารมณ์ประกอบกันอีกด้วย ต่อมายังได้มีการแนะนำอีกหนึ่ง Q ให้คุณพ่อคุณแม่รู้จัก นั่นคือ MQ (Moral Quotient) หรือระดับความฉลาดทางจริยธรรม ความสามารถในการทำสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งแตกต่างจาก EQ ตรงที่เน้นเรื่องของความคิดด้านศีลธรรมและจริยธรรมเป็นหลัก หรือถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือระดับความเห็นแก่ตัวนั่นเอง โดย MQ นั้นไม่สามารถฝึกฝนหรือขัดเกลาได้ในช่วงเวลาสั้นๆ และต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กจึงจะได้ผล ระยะหลังมานี้ยังมีการพูดถึงอีกสอง Q ซึ่งคุณพ่อคุณแม่หลายคนคงยังไม่คุ้นหู หรือรู้จักมากนัก ได้แก่ AQ (Adversity Quotient) ระดับความสามารถในการอุตสาหะ เผชิญปัญหา รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และ SQ (Spiritual Quotient) ระดับความสามรถในการตีความหมายของชีวิต ซึ่งจะก่อให้เกิดอุดมคติและแรงบันดาลใจ รวมถึงการเผชิญปัญหาต่อความทุกข์ ยังไม่รู้ว่าวันหน้าจะมี Q ไหนมาให้ทำความรู้จักกันอีก แต่ก่อนจะถึงวันนั้น ลองหันกลับมาทบทวนกันสักนิดดีไหมว่า วันนี้คุณพัฒนาลูกครบทั้ง 5Q แล้วหรือยัง ที่มา: นิตยสาร Lisa vol.5 no.18 วันที่ 15.7.2004 รวบรวมข้อมูลโดย: งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด
คุยกับเด็กมากขึ้น ยิ่งทำให้เด็กฉลาด
All Posts
เด็กๆ จะเฉลียวฉลาดได้มากน้อยแค่ไหน การพูดคุยปฏิสัมพันธ์ของพ่อแม่ หรือผู้ดูแลเด็กจะมีส่วนสนับสนุนส่งเสริมให้กับพวกเขาได้มาก ที่เป็นเช่นนี้ นักวิชาการจิตวิทยาชาวแคนาดาอธิบายว่า..การพูดคุยกับเด็กบ่อยๆ โดยเฉพาะในเรื่องที่มีสาระที่เด็กควรจะฟัง จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ช่วยกระตุ้น ให้สมองของเด็กๆ เกิดพัฒนาการและการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น โดยทำให้พวกเขารู้จักที่จะจดจำ และรับฟังความคิดเห็น รวมไปถึงรู้จักแสดงความคิดเห็นของตัวเองด้วย ยิ่งไปกว่านั้นการพูดคุยกันมากขึ้น ยังสามารถช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดี ให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวได้อีกต่างหาก ที่มา: นิตยสาร Lisa vol.6 no.11 วันที่ 17.3.2005 รวบรวมข้อมูลโดย: งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด