ขจัดหินปูนที่ก้นกาน้ำสะสมมาเนิ่นนาน
All Posts
เมื่อใช้กาน้ำไปนานๆ?จะเกิดตะกอนหินปูนจับที่ก้นกา ใช้น้ำส้มสายชู 1 ถ้วยตวง น้ำ 1 ถ้วยตวง เทใส่ในกา ต้มให้เดือดแล้วทิ้งไว้ 1 คืน แล้วล้างออกด้วยน้ำ ตะกอนหินปูนที่จับอยู่ก็จะหลุดหายไป ที่มา: หนังสือความรู้คู่บ้าน โดย พรรณิภา ต่วนโสภณ รวบรวมข้อมูลโดย: งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด