แก้กลิ่นอับในกระเป๋าหนังอย่างง่ายๆ
All Posts
กระเป๋าหนัง ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางกระเป๋าถือ, กระเป๋าใส่เศษสตางค์ ฯลฯ เมื่อใช้ๆไปมักจะมีกลิ่นไม่ค่อยสะอาด คือกลิ่นหนังที่ฟอกไม่หมด ส่งกลิ่นเหม็นเป็นที่น่ารังเกียจ จะนำไปตากแดดก็ไม่ดี เพราะหนังราคาแพงจะเสียหายได้ มีวิธีแก้คือ ใช้ผ้าบางๆ ห่อใบชาจีนสักกำใส่ซุกไว้ที่มุมกระเป๋า กลิ่นอับนั้นจะจางหายไปภายใน 2-3 วัน พอหมดกลิ่นแล้ว อย่าลืมนำห่อใบชาจีนออกด้วย ที่มา: หนังสือความรู้คู่บ้าน โดย พรรณิภา ต่วนโสภณ รวบรวมข้อมูลโดย: งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด