แรกมีในสยาม MOTORCAR
All Posts
ในปีพ.ศ. 2444 พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ (กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์) ทรงประชวรต้องเสด็จฯ ไปรักษาพระองค์ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ขณะประทับรักษาพระองค์ ณ ที่นั้น ได้ทรงสั่งซื้อรถยนตร์คันหนึ่งเป็นรถเดมเลอร์เบนซ์ ซึ่งถือเป็นรถชั้นเยี่ยมที่สุดขณะนั้น ทรงซื้อรถคันดังกล่าวจากมองซิเออร์ เอมีเล เจลลีเนค ผู้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถเดมเลอร์เบนซ์ในประเทศฝรั่งเศส ต่อมาภายหลังรถยนตร์เดมเลอร์เบนซ์ก็เปลี่ยนชื่อเป็น รถยนตร์เมร์เซเดส – เบนซ์ ที่เลื่องลือไปทั่วโลก เมื่อพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์เสด็จฯ กลับประเทศไทย ในปลายปี พ.ศ. 2444 ได้น้อมเกล้าฯ ถวายรถยนตร์เมร์เซเดส – เบนซ์ แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งนับได้ว่าเป็นรถยนตร์พระที่นั่งคันแรกในประวัติศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ทรงรับหน้าที่เป็นสารถี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดปรานรถยนตร์พระที่นั่งเมร์เซเดส – เบนซ์ มาก เพราะทรงเห็นว่าสะดวกสบาย และเดินทางได้รวดเร็วกว่ารถม้าพระที่นั่ง ได้พระราชทานนามรถยนตรพระที่นั่งคันแรกนี้ว่า แก้วจักรพรรดิ์ แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สั่งรถยนตร์เข้ามาอีก 10 คัน เพื่อพระราชทานแก่ พระบรมวงศานุวงศ์และเสนาบดี หลังจากนั้นก็มีการสั่งรถยนตร์เข้ามาในประเทศไทยอีกหลายคัน รถยนตร์พระที่นั่ง “แก้วจักรพรรดิ์” เป็นรถเมร์เซเดส 28-32 แรงม้า ปีค.ศ. 1905 ความเร็ว 46 ไมล์ต่อชั่วโมง ที่มา : วารสารวิมานเมฆ ปีที่ 4 ฉบับที่ 22 เดือนธันวาคม 2543-มกราคม2544 คอลัมน์ รั้วรอบชอบวัง โดย ชวนชม แรกมีในสยามตอนที่ 1 MOTORCAR