วิธีขจัดกลิ่นสีทาบ้านที่ทาใหม่ๆ

ฝานครึ่งหัวหอมแล้ววางไว้ในห้อง หรือจะตั้งอ่างน้ำส้มไว้ในห้องที่ทาสีใหม่ก็ได้ หรือใช้วิธีขจัดกลิ่นสีทาบ้านที่ทาใหม่ๆถุงกระดาษบางๆ ใส่ถ่านหินสักปอนด์สองปอนด์ไว้ในห้องเพื่อดูดกลิ่น ควรปิดหน้าต่างประตูให้สนิทด้วย

ที่มา: หนังสือคู่มือแม่บ้านสาวออฟฟิศ เล่ม 3 โดย ม.ล. เบญจมาศ ชุมสาย
รวบรวมข้อมูลโดย: งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด