ชาเขียว อาจจะส่งเสริมสุขภาพของกระดูก

ชาเขียวนั้นนอกจากช่วยป้องกันโรคหัวใจ และโรคมะเร็งแล้ว งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยในฮ่องกง ที่ศึกษาจากสารคาเทชิน (catechins) 3 อย่างจากชาเขียว คือ epigallocatechin (EGC), gallocatechin (GC) และ gallate gallocatechin (GCG) พบว่า epigallocatechin (EGC) นั้นสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของกระดูกได้ถึง 79%  และไม่มีอันตรายใดๆ  ต่อกระดูก

ดังนั้น ชาเขียวอาจจะช่วยส่งเสริมสุขภาพของกระดูก เช่น ป้องกันและรักษาโรคกระดูกพรุน หรือโรคทางกระดูกอื่นๆ ได้ด้วยชาเขียว อาจจะส่งเสริมสุขภาพของกระดูก

ที่มา : คอลัมน์ health news นิตยสาร Lisa Vol.10 No.40 หน้า 68, Effects of Tea Catechins, Epigallocatechin, Gallocatechin, and Gallocatechin Gallate, on Bone Metabolism – http://pubs.acs.org
รวบรวมข้อมูลโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด