ข้อห้ามสำหรับการติดตั้งลูกกรงเหล็กดัด

บ้านหรืออาคารที่มีหน้าต่างเป็นกระจก นิยมติดเหล็กดัดเพื่อป้องกันขโมย แต่หลายครั้งที่ได้ทราบข่าวเพลิงไหม้ และมีผู้ติดอยู่ภายในไม่สามารถหนีออกมาได้ก็เนื่องจากติดเหล็กดัด

การติดเหล็กดัดนั้นไม่ใช่สักแต่ว่าติด แต่ทราบหรือไม่ว่า.. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฏกระทรวงฉบับที่ 21 ที่เพิ่มเติมเมื่อปี พ.ศ. 2532 มีการออกกฏหมายควบคุมอาคาร (กฏกระทรวงฉบับที่ 21) เมื่อปี 2532 ออกมาว่า อาคารทุกชั้นที่ติดเหล็กดัดจะต้องมีช่องเหล็กดัด ที่สามารถเปิดได้จากข้างในขนาดไม่น้อยกว่า 60×80 ซ.ม. เพื่อเป็นทางหนีไฟข้อห้ามสำหรับการติดตั้งลูกกรงเหล็กดัด

แม้ว่ากฏหมายนี้จะออกมาหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ใหญ่ ที่โรงงานห้องแถว ใจกลางเมือง เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2531 แล้วมีผู้เสียชีวิตหลายศพ เพราะไม่อาจหนีออกมาได้เนื่องจากติดเหล็กดัด แต่ก็ดีกว่าไม่คิดหาทางแก้ไขใดๆ เลย

กฏหมายนั้น ถ้าถูกตราขึ้นจากความเห็นชอบของคนส่วนใหญ่ และบังคับใช้ได้จริง นอกจากจะช่วยให้พวกเราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขแล้ว ยังเพื่อความปลอดภัยด้วย

ที่มา : หนังสือ 108 คำถามเรื่องบ้านกับสถาปนิกไทย โดย ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
ที่มาภาพ : http://www.akesteel.com
รวบรวมข้อมูลโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด