14 -16 ก.พ. 2561 โครงการ RU Book Fair 2018

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ปัญญา ศิริโรจน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ RU Book Fair 2018 โดยมีผู้บริหาร บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมมุมต่างๆ ที่จัดแสดงภายในโครงการ RU Book Fair 2018  ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 และลานหน้าสำนักหอสมุดกลาง ซึ่งได้จัดแสดงนิทรรศการและมุมกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมกันนี้ประธานในพิธีได้มอบของที่ระลึกให้กับคุณชลันตี  วิทยากรเสวนานักเขียน หัวข้อ “การอ่านคือการเดินทาง”  ซึ่งมาพูดคุยเล่าประสบการณ์การเป็นนักเขียน นักสิทธิมนุษยชน ที่ทำงานด้านสิทธิและเสรีภาพ กับการเขียนนิยายที่หลากหลายและน่าติดตาม

ภาพรองศาสตราจารย์ปัญญา ศิริโรจน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ RU Book Fair 2018
ภาพรองศาสตราจารย์ปัญญา ศิริโรจน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ RU Book Fair 2018
ภาพประธานในพิธ๊ และ "ชลันตี" เยี่ยมชุมมุมต่างๆ ภายในงานฯ
ภาพประธานในพิธี และคุณชลันตี เยี่ยมชุมมุมต่างๆ ภายในโครงการ RU Book Fair 2018
ภาพ วิทยากร "ชลันตี" ถ่ายภาพร่วมกับ ผู้ร่วมรับฟังการเสวนา "การอ่านคือการเดินทาง"
ภาพวิทยากร คุณชลันตี ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา “การอ่านคือการเดินทาง”

ภายในโครงการ RU Book Fair 2018 มีหลากหลายมุมกิจกรรมให้ร่วมเยี่ยมชม และฝึกปฏิบัติจริงที่น่าสนใจ ดังนี้

>> มุมกิจจกรรมที่สามารถเข้าร่วมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น. ได้แก่..
• มุมแลกเปลี่ยนตำราเรียน ม.ร.
• มุมบริจาคและเสนอแนะหนังสือ
• มุมงานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
• มุม Book Show Room
• มุมหน่วยนิทรรศการและศิลปกรรม “วรรณคดี ศรีสุวรรณภูมิ”
• นำชม “ห้องรามคำแหงอนุสรณ์” วันละ 2 รอบ ผู้สนใจสามารถลงชื่อได้ ที่เคาน์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 1 อาคาร 1

>> มุมกิจกรรมสาธิตและฝึกทำด้วยตัวคุณเอง ดังนี้
1. กิจกรรม Do It Yourself : DIY “การประดิษฐ์ กุพฺชก ดอกไม้จากวรรณคดี” จัดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. วิทยากร ได้แก่ นางศุภมาศ กิจจาการ นางวัชรินทร์ ตามประทีป และนายกฤษดา เรืองสถาน

ภาพนางวัชรินทร์ ตามประทีป วิทยากรผู้สาธิตการทำกิจกรรม Do It Yourself : DIY "การประดิษฐ์ กุพฺชก ดอกไม้จากวรรณคดี
ภาพนางวัชรินทร์ ตามประทีป วิทยากรสาธิตการทำกิจกรรม Do It Yourself : DIY “การประดิษฐ์ กุพฺชก ดอกไม้จากวรรณคดี”
ภาพผลงาน นักศึกษาและผู้สนใจร่วมกิจกรรม Do It Yourself : DIY "การประดิษฐ์ กุพฺชก ดอกไม้จากวรรณคดี
ภาพผลงานนักศึกษาและผู้สนใจร่วมกิจกรรม Do It Yourself : DIY  “การประดิษฐ์ กุพฺชก ดอกไม้จากวรรณคดี”

2. กิจกรรม Cook It Yourself : CIY “ขนมไทย ใครก็ชอบ : ขนมต้มใบเตย” จัดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. วิทยากร ได้แก่ นางสาวสันศิตา ชูเชิด และกมลวรรณ โทสุวรรณ

ภาพนางสาวสันศิตา ชูเชิด และนางสาวกมลวรรณ โทสุวรรณ วิทยากรสาธิต Cook It Yourself : CIY "ขนมไทย ใครก็ชอบ : ขนมต้มใบเตย"
ภาพนางสาวสันศิตา ชูเชิด และนางสาวกมลวรรณ โทสุวรรณ วิทยากรสาธิตกิจกรรม Cook It Yourself : CIY “ขนมไทย ใครก็ชอบ : ขนมต้มใบเตย”
ภาพบรรยากาศกิจกรรม Cook It Yourself : CIY "ขนมไทย ใครก็ชอบ : ขนมต้มใบเตย
ภาพบรรยากาศกิจกรรม Cook It Yourself : CIY “ขนมไทย ใครก็ชอบ : ขนมต้มใบเตย”

เชิญชมภาพถ่ายจากงาน RU BOOK FAIR 2018 ได้ที่ : Album : 14-16 Feb 2561 : RU Book Fair 2018


รายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ :  ถ่ายโดย นายวัชระ ณรงค์ฤทธิเดช ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์