26 พ.ย. 2558 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 44 ปี

26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 7.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 44 ปี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี นายวิรัช ชินวินิชกุล นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

Read more

4 ส.ค. 2558 วันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 44 ปี

4 สิงหาคม 2558 เวลา 9.09 น. สำนักหอสมุดกลางจัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พร้อมกับถวายเครื่องราชสักระบูชาแด่พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ณ ชั้น 1 อาคาร 1

Read more