4 ส.ค. 2558 วันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 44 ปี

ภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 44 ปี (4 ส.ค. 2558)

4 สิงหาคม 2558 เวลา 9.09 น. สำนักหอสมุดกลางจัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พร้อมกับถวายเครื่องราชสักระบูชาแด่พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ณ ชั้น 1 อาคาร 1  นำโดย รศ. ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง ตรงกับวันที่ 2 สิงหาคม 2514 ปีนี้ครบรอบ 44 ปี และทำบุญเลี้ยงพระเพลถวายเครื่องไทยทานไทยธรรม พระสงฆ์ 9 รูป ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 ทั้งนี้ พิธีนี้มีการจัดขึ้นทุกปี เพื่อให้บุคลากรสำนักหอสมุดกลางได้ระลึกถึงการสถาปนาสำนักหอสมุดกลาง


รายงานถ่ายภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด