25 มิ.ย. 2554 ปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ ปี 2554

25 มิถุนายน 2554  เวลา 10.00 – 12.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ ปี 2554 ณ IIS-RU คณะทำงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ร่วมแนะนำการใช้บริการห้องสมุด ณ สถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื่องในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  และมอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ยสูงสุด ประจำปี  2554 ซึ่งในปีการศึกษานี้ มีนักศึกษาสมัครใหม่ประมาณ 500 คน


ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ