11 – 16 พ.ย. 2551 นิทรรศการ เรื่อง ราชยาน ราชรถ กระบวนพระอิสริยยศ ส่งเสด็จสู่สวรรค์

11 – 30 พฤศจิกายน 2551 สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติร่วมกับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดนิทรรศการ เรื่องราชยาน ราชรถ กระบวนพระอิสริยยศ ส่งเสด็จสู่สวรรค์ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง   ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเป็นการเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับราชยาน ราชรถ กระบวนพระอิสริยยศ

Read more

03 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2550 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

3 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2550 สำนักหอสมุดกลางมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในศุภวาระมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ พระนักษัตร 84 พรรษา 6 พฤษภาคม 2550 ภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ซึ่งสำนักหอสมุดกลางได้รับมอบจาก นายธนายุทธ ทองเทพ เรืองเดช ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการเฉลิมพระเกียรติ

Read more