11 – 16 พ.ย. 2551 นิทรรศการ เรื่อง ราชยาน ราชรถ กระบวนพระอิสริยยศ ส่งเสด็จสู่สวรรค์

11 – 30 พฤศจิกายน 2551 สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติร่วมกับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดนิทรรศการ เรื่องราชยาน ราชรถ กระบวนพระอิสริยยศ ส่งเสด็จสู่สวรรค์ณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง   ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเป็นการเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับราชยาน ราชรถ กระบวนพระอิสริยยศ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ พร้อมกับน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

11 พ.ย. 2551 เวลา 13.00 น. พิธีเริ่มด้วย รองศาสตราจารย์ ทศพร คล้ายอุดม กล่าวรายงานการจัดนิทรรศการ  และรองศาสตราจารย์สุธินี รัตนวราห  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ม.รามคำแหง   กล่าวเปิดงาน พร้อมร่วมชมนิทรรศการ  ต่อจากนั้น รองศาสตราจารย์ ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา บรรยายพิเศษ เรื่อง  ราชยาน ราชรถ กระบวนพระอิสริยยศ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 โดยมี ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

Link รายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับนิทรรศการ
            =>  คลิก!  ดูคลิป VDO งานพิธีเปิด นิทรรศการและบรรยายพิเศษ “ราชยาน ราชรถ กระบวนพระอิสริยยศ ส่งเสด็จสู่สวรรค์” 
            =>  คลิก! ประมวลภาพพิธิเปิดและบรรยากาศนิทรรศการ
            =>  กำหนดการการจัดนิทรรศการ
            =>  ติดตามกิจกรรมต่างๆ ที่  Forum ข่าว-กิจกรรมประชาสัมพันธ์
 =>  ปฏิทินกำหนดการกิจกรรมสำนักหอสมุดกลางและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

รองศาสตราจารย์ ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวรายงานการจัดนิทรรศการ
รองศาสตราจารย์สุธินี รัตนวราห  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ม.รามคำแหง
กล่าวเปิดงาน พร้อมร่วมชมนิทรรศการ
รองศาสตราจารย์ ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา บรรยายพิเศษ
เรื่อง  ราชยาน ราชรถ กระบวนพระอิสริยยศ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
ถ่ายภาพและรายงานโดย งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด