12 ก.ค. 2562 ถวายเทียนพรรษาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา

12 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางพร้อมด้วยบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมถวายเทียนพรรษา และถวายภัตตาหารเพลในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและวันอาสาหบูชา ณ วัดบ้านทุ่งเสรี หัวหมาก รามคำแหง ซอย 24    รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด

Read more

14 ก.ค. 2554 : โครงการสืบสานประเพณีไทย วันเข้าพรรษาและแสดงมุฑิตาจิตต่อผู้สูงอายุ

  14 กรกฎาคม 2554 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จิตต์พานิชย์ นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมโครงการสืบสานประเพณีไทย  วันเข้าพรรษาและแสดงมุฑิตาจิตต่อผู้สูงอายุ ณ วัดประชุมคงคา และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ถวายเทียนพรรษา ณ วัดประชุมคงคา สำนักหอสมุดกลางร่วมแสดงมุฑิตาจิตต่อผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ถ่ายภาพ :

Read more