27 ก.ค. 2566 สำนักหอสมุดกลางจัดกิจกรรมอิ่มบุญ วันเข้าพรรษาวัน สำคัญทางพุทธศาสนา

27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดบ้านทุ่งเสรี แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์จิรเวฐน์ เพ็ชร์สุทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานในพิธีฯ

ภาพเทียนพรรษา และเครื่องไทยธรรม ณ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง เตรียมเพื่อใช้ในพิธีถวายเทียนพรรษา
ภาพเทียนพรรษา และเครื่องไทยธรรม ณ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง เตรียมเพื่อใช้ในพิธีถวายเทียนพรรษา
ภาพอาจารย์จิรเวฐน์ เพ็ชร์สุทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา
ภาพอาจารย์จิรเวฐน์ เพ็ชร์สุทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักหอสมุดกลาง เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา

 

ภาพตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
ภาพตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
ภาพพระภิกษุสงฆ์เทศนา ณ วัดบ้านทุ่งเสรี แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมรับศีลรับพร ในพิธีถวายเทียนพรรษา
ภาพรวมตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านทุ่งเสรี แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

รายงานและภาพ : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ : นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล