27 ต.ค. 2559 พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15วัน) แห่งการเสด็จสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9

27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 7.00 – 9.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15วัน) ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ชั้น 1

Read more

17 ต.ค. 2559 พิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

17 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง นำโดยผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง รองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม ร่วมพิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดขึ้นเพื่อถวายราชสักการะและลงนามถวายความอาลัย

Read more