27 ต.ค. 2559 พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15วัน) แห่งการเสด็จสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9

27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เวลา 7.00 – 9.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (15วัน) ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ชั้น 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานในพิธี
บุคลากรสำนักหอสมุดกล่างร่วมงาน นำโดย รศ. ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
บุคลากรสำนักหอสมุดกล่างร่วมพิธี นำโดย รองศาสตราจารย์ทศพร คล้ายอุดม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

ภาพโดย : นายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

รายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด