19 ก.พ. 2567 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 48 (COLORFUL THAI CULTURE 2024)

19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 48 (COLORFUL THAI CULTURE 2024) นำโดยอาจารย์ ดร.ภูวเดช ธนิชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ร่วมขบวนพาเหรดในพิธีเปิด

Read more

17 ก.พ. 2555 พิธีปิดกีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 36

17 กุมภาพันธ์  2555 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วม พิธีปิดกีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 36 ร่วมเล่นกีฬามหาสนุก และร่วมรับประทานอาหารในงานเลี้ยงสังสรรค์ ประกาศผลรางวัล และผู้ครองถ้วยรางวัลคะแนนรวม ประเภทกีฬาต่างๆ ในการแข่งขันกีฬาภายในครั้งนี้ ถ่ายภาพและรายงานโดย : งานพัฒนาและจัดการสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read more

22 เม.ย. 2554 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมเล่นกีฬามหาสนุกในพิธีปิดกีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 35

22 เมษายน 2554   เวลา 15.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีปิดกีฬา “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 35 ร่วมเล่นเกมส์กีฬามหาสนุกกับทุกคณะ สำนัก ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี กับบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง และส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง ออกกำลังกาย รักษาสุขภาพของตนเอง

Read more