22 เม.ย. 2554 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมเล่นกีฬามหาสนุกในพิธีปิดกีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 35

22 เมษายน 2554   เวลา 15.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมพิธีปิดกีฬา “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 35 ร่วมเล่นเกมส์กีฬามหาสนุกกับทุกคณะ สำนัก ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี กับบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง และส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง ออกกำลังกาย รักษาสุขภาพของตนเอง