21 พ.ย. 2550 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเพิ่มเสริมเสน่ห์งานบริการ”

21 พฤศจิกายน 2550 เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.  คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักหอสมุดกลางได้จัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเพิ่มเสริมเสน่ห์งานบริการ” ณ สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 5 อาคาร 3 โดย มีวิทยากรบรรยายตาม ลำดับ ดังนี้

Read more

30 ต.ค. 2550 – 30 พ.ย. 2550 นิทรรศการและผลงานพระพรหมมังคลาจารย์ เรื่อง “น้อมรำลึกพระพรหมมังคลาจารย์(ปัญญานันทภิกขุ)

กำหนดการ นิทรรศการและผลงานพระพรหมมังคลาจารย์ เรื่อง “น้อมรำลึกพระพรหมมังคลาจารย์(ปัญญานันทภิกขุ) 30 ต.ค. 2550 – 30 พ.ย. 2550

Read more

03 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2550 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรม.รามคำแหง และผู้ที่สนใจทั่วไป เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในศุภวาระมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 7 รอบ พระนักษัตร 84 พรรษา 6 พฤษภาคม 2550 ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม – วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ณ

Read more

10 – 20 เม.ย. 2550 ขอเชิญร่วนประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2550

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร ม.ร. ทุกท่าน ร่วมงานประเพณี ปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง

Read more