5 ส.ค. 2553 ประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย ประเภทผ้าฝ้าย และความคิดสร้างสรรค์

5 สิงหาคม 2553 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงาน “รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินี” ครั้งที่ 6 ร่วมประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย ประเภทผ้าฝ้าย และ ความคิดสร้างสรรค์ การประกวดแต่งกายด้วยผ้าไทย ประเภทผ้าฝ้าย

Read more

4 ส.ค. 2553 ประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย ประเภทผ้าไหม

4 สิงหาคม 2553 บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงาน “รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชิน” ครั้งที่ 6 ร่วมประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย ประเภทผ้าไหม และ คุณณัฐวีร์ หาญสุทธิวารินทร์ ได้รับ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

Read more