17-18 ธ.ค. 2563 สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกิจกรรม เพื่อนห้องสมุด (Friends of the library) ครั้งที่ 9

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงส่งหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนห้องสมุด (Friends of the library) ครั้งที่ 9 ณ ลานกลางแจ้ง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ทั้งนี้

Read more

25 มิ.ย. 2558 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรสารสนเทศ”

25 มิถุนายน 2558 เวลา 9.30 – 16.00 น. สำนักหอสมุดกลาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรสารสนเทศ” โดยคณะกรรมการวิชาการและวิจัย

Read more