17-18 ธ.ค. 2563 สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกิจกรรม เพื่อนห้องสมุด (Friends of the library) ครั้งที่ 9

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงส่งหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนห้องสมุด (Friends of the library) ครั้งที่ 9 ณ ลานกลางแจ้ง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศระหว่างภาคีเครือข่ายเพื่อนห้องสมุด และส่งต่อทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่าสู่ประชาชนทั่วไปโดยไม่หวังผลกำไร

ภาพ ดร.นายแพทย์ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กล่าวเปิดงาน และมอบของที่ระลึกให้ภาคีห้องสมุด
ภาพ ดร.นายแพทย์ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กล่าวเปิดงาน และมอบของที่ระลึกให้ภาคีห้องสมุด
ภาพซุ้มสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกิจกรรม เพื่อนห้องสมุด (Friends of the library) ครั้งที่ 9
ภาพซุ้มสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกิจกรรม เพื่อนห้องสมุด (Friends of the library) ครั้งที่ 9
ภาพบุคลากรหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศร่วมกิจกรรมเพื่อนห้องสมุด
ภาพบุคลากรหน่วยพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศร่วมกิจกรรมเพื่อนห้องสมุด
ภาพทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่าส่งต่อประชาชนทั่วไป
ภาพทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่าส่งต่อประชาชนทั่วไป
ภาพซุ้มภาคีเครือข่ายเพื่อนห้องสมุด และส่งต่อทรัพยากรสารสนเทศ
ภาพซุ้มภาคีเครือข่ายเพื่อนห้องสมุด และส่งต่อทรัพยากรสารสนเทศ
ภาพซุ้มภาคีเครือข่ายเพื่อนห้องสมุด และส่งต่อทรัพยากรสารสนเทศสู่ประชาชนทั่วไป
ภาพซุ้มภาคีเครือข่ายเพื่อนห้องสมุด และส่งต่อทรัพยากรสารสนเทศสู่ประชาชนทั่วไป

รายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพ : คุณศิณี พงศ์วุฒิศักดิ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ