31 ก.ค. 2557 สัปดาห์ห้องสมุด-กิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมสนุกกับ Set Corner มุมความรู้ตลาดทุน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำนักหอสมุดกลางจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดเป็นวันที่ 4 เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2557 เวลา 13.30 – 14.30 น. – กิจกรรมร่วมสนุกกับ “Set Corner มุมความรู้ตลาดทุน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ภายในงานมีการเล่นเกมสนุกๆ และตอบคำถาม ชิงรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Read more

1 ก.พ. 2548 พิธีรับ-มอบมุมสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1 กุมภาพันธ์2548 สำนักหอสมุดกลางจัด พิธีรับ-มอบมุมสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติมาทำพิธีมอบมุมสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแก่สำนักหอสมุดกลาง และสำนักหอสมุดกลางฯ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่เจ้าหน้าที่ของทางตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทยที่มารวมพิธีอีกด้วย

Read more