31 ก.ค. 2557 สัปดาห์ห้องสมุด-กิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมสนุกกับ Set Corner มุมความรู้ตลาดทุน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำนักหอสมุดกลางจัดงานสัปดาห์ห้องสมุดเป็นวันที่ 4 เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2557 เวลา 13.30 – 14.30 น. – กิจกรรมร่วมสนุกกับ “Set Corner มุมความรู้ตลาดทุน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ภายในงานมีการเล่นเกมสนุกๆ และตอบคำถาม ชิงรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิธีกรดำเนินรายการ คือ นายชลวิทย์ จิตมาน และ นางสาวจุไรรัตน์ เหมวิภาต

ภาพพิธีกรดำเนินรายการ คือ นายชลวิทย์ จิตมาน และ นางสาวจุไรรัตน์ เหมวิภาต
ภาพพิธีกรดำเนินรายการ คือ นายชลวิทย์ จิตมาน และ นางสาวจุไรรัตน์ เหมวิภาต
ภาพเล่นเกมสนุกๆ และตอบคำถาม ชิงรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภาพเล่นเกมสนุกๆ และตอบคำถาม ชิงรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภาพเล่นเกมสนุกๆ และตอบคำถาม ชิงรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภาพเล่นเกมสนุกๆ และตอบคำถาม ชิงรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 


ถ่ายภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยสารสนเทศ