05 ธ.ค. 2557 สำนักหอสมุดกลางร่วมงานโรงทานเฉลิมพระเกียรติและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

5 ธันวาคม 2557 เวลา 16.30 – 19.00 น. สำนักหอสมุดกลางร่วมงานโรงทานเฉลิมพระเกียรติ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

Read more

4 ธ.ค. 2552 ชาวรามคำแหง ร่วมงานโรงทานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม

4 ธันวาคม 2552 เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมงานโรงทานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมกับข้าราชการ เจ้าหน้าที มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทุกคณะ สำนัก และสาขาวิทยบริการ  แจกอาหารและเครื่องดื่ม ให้กับนักศึกษาประชาชนทั่วไป

Read more