05 ธ.ค. 2557 สำนักหอสมุดกลางร่วมงานโรงทานเฉลิมพระเกียรติและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

5 ธันวาคม 2557 เวลา 16.30 – 19.00 น. สำนักหอสมุดกลางร่วมงานโรงทานเฉลิมพระเกียรติ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

สำนักหอสมุดกลางร่วมงานโรงทานเฉลิมพระเกียรติและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา (5 ธ.ค. 2557)
สำนักหอสมุดกลางร่วมงานโรงทานเฉลิมพระเกียรติและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา (5 ธ.ค. 2557)

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดงานโรงทานเฉลิมพระเกียรติบริเวณลานพ่อขุนฯ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ มณฑลพิธีหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีหน่วยงานต่างๆ ภายใน ม.ร. และสาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาคจัดอาหาร ของว่าง ขนมและเครื่องดื่ม มาให้บริการฟรี แก่ผู้มาร่วมงาน พร้อมกับร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ อย่างพร้อมเพรียงกันในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว


ถ่ายภาพและรายงาน : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด