10 ธ.ค. 2566 สำนักหอสมุดกลาง สถาบันคอมพิวเตอร์ และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมเป็นเจ้าภาพเปิดร้านกาชาดมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในงานกาชาด 100 ปี

10 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00-19.00 น. สำนักหอสมุดกลาง สถาบันคอมพิวเตอร์ และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมเป็นเจ้าภาพเปิดร้านกาชาด ปี 2566 ซุ้ม 4.3 ร้านกาชาดมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ สวนลุมพินี ซึ่งปีนี้สภากาชาดไทยจัดงาน “งานวันกาชาด

Read more

15 ธ.ค. 2565 สำนักหอสมุดกลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพร้านกาชาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-24.00 น. อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง นำบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมเป็นเจ้าภาพร้านกาชาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ งานกาชาดประจำปี 2565 ร่วมสมทบทุนสภากาชาดไทย ณ สวนลุมพินี ระหว่างวันที่

Read more