22 ก.พ. 2560 สำนักหอสมุดกลางทุกพื้นที่ รับการตรวจพื้นที่ 5 ส ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. สำนักหอสมุดกลางทุกพื้นที่ รับการตรวจพื้นที่ 5 ส ครั้งที่ 1/2560 จากผู้ตรวจ 5 ส ของสำนักหอสมุดกลาง การดำเนินกิจกรรม

Read more

8 ก.พ. 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจติดตามและประเมินผล การดำเนินกิจกรรม 5 ส.”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. สำนักหอสมุดกลาง โดยคณะทำงานกิจกรรม 5 ส จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การตรวจติดตามและประเมินผล การดำเนินกิจกรรม 5 ส”  สำหรับผู้ตรวจ

Read more