7 มี.ค. 2560 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 41

วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 15.30 น. บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 41 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธี “กล่าวเปิดการแข่งขัน” ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดให้มีการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมความสามัคคี และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพขบวนพาเหรดของทุกหน่วยงานกำลังเคลื่อนขบวนเข้าสู่สนาม
ภาพขบวนพาเหรดของทุกหน่วยงานกำลังเคลื่อนขบวนเข้าสู่สนาม (7 มี.ค. 2560)
ภาพขบวนพาเหรดของทุกหน่วยงานกำลังเคลื่อนขบวนเข้าสู่สนาม (7 มี.ค. 2560)
ภาพขบวนพาเหรดของทุกหน่วยงานกำลังเคลื่อนขบวนเข้าสู่สนาม (7 มี.ค. 2560)
ภาพขบวนพาเหรดของทุกหน่วยงานอยู่ในสนามพิธี (7 มี.ค. 2560)
ภาพขบวนพาเหรดของทุกหน่วยงานอยู่ในสนามบริเวณพิธี (7 มี.ค. 2560)
ภาพคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ม. รามคำแหง "สุพรรณิการ์เกมส์" ครั้งที่ 41 กล่าวรายงาน
ภาพคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน ม. รามคำแหง “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที่ 41 กล่าวรายงาน

ภายในพิธิเปิดมีขบวนนักกีฬาทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เคลื่อนขบวนไปรวมตัวกันบริเวณพิธี ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งรูปแบบในการจัดขบวนพาเหรดปีนี้ นักกีฬาจากทุกหน่วยงานแต่งกายด้วยชุดสีดำเพื่อถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด (7 มี.ค. 2560)
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด (7 มี.ค. 2560)
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ประธานในพิธีเปิด กล่าวเปิดงาน (7 มี.ค. 2560)
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ประธานในพิธีเปิด กล่าวเปิดงาน (7 มี.ค. 2560)

รายงานและภาพ : หน่วยพัฒนาเว็บไซต์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด