5 เม.ย. 2566 สำนักหอสมุดกลาง จัดงาน “สงกรานต์ สราญสุข สก.” เย็นฉ่ำวิถีไทย สุขสราญใจในสำนักหอสมุดกลาง

5 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. คณะทำงานสวัสดิการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงานรดน้ำขอพร ภายใต้ชื่องาน “สงกรานต์ สราญสุข สก.” เย็นฉ่ำวิถีไทย สุขสราญใจในสำนักหอสมุดกลาง ณ บริเวณลาน ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อสรงน้ำพระพุทธรูป รูปองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช รดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร และบุคลากรอาวุโสของสำนักหอสมุดกลาง  เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย

ภาพอาจารย์จิรเวฐน์ เพ็ชร์สุทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักหอสมุดกลางและบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป ก่อนจะทำพิธีรดน้ำขอพร
ภาพอาจารย์จิรเวฐน์ เพ็ชร์สุทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักหอสมุดกลางและบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป ก่อนจะทำพิธีรดน้ำขอพร
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร และบุคลากรอาวุโสของสำนักหอสมุดกลาง
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร และบุคลากรอาวุโสของสำนักหอสมุดกลาง
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีรดน้ำขอพรบุคลากรอาวุโสของสำนักหอสมุดกลาง
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีรดน้ำขอพรบุคลากรอาวุโสของสำนักหอสมุดกลาง
ภาพบุคลากรอาวุโสของสำนักหอสมุดกลาง
ภาพบุคลากรอาวุโสของสำนักหอสมุดกลาง
ภาพหมู่ผู้ร่วมงาน "สงกรานต์ สราญสุข สก." เย็นฉ่ำวิถีไทย สุขสราญใจในสำนักหอสมุดกลาง
ภาพหมู่ผู้ร่วมงาน “สงกรานต์ สราญสุข สก.” เย็นฉ่ำวิถีไทย สุขสราญใจในสำนักหอสมุดกลาง

รายงาน: พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพจาก:
คุณวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
คุณมัญชุกานต์ ช่อผกา นักเอกสารสนเทศชำนาญการ
คุณจารุวรรณ สุขบัติ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ