23 – 24 ธ.ค. 2565 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

23 – 24 ธันวาคม 2565 บุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จัดโดย สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 25 รูป ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และพิธีถวายมหาสังฆทาน และถวายภัตตาหาร ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์

23 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร 23 ธ.ค. 2565
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร 23 ธ.ค. 2565
ภาพบรรยายกาศ พิธีทำบุญตักบาตร ณ ลานด้านหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 23 ธ.ค. 2565
ภาพบรรยายกาศ พิธีทำบุญตักบาตร ณ ลานด้านหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 23 ธ.ค. 2565
ภาพบุคลากรสำนักหอสมุดกลางร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 23 ธ.ค. 2565
ภาพพิธีถวายมหาสังฆทาน และถวายภัตตาหาร ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ 23 ธ.ค. 2565
ภาพพิธีถวายมหาสังฆทาน และถวายภัตตาหาร ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ 23 ธ.ค. 2565

24 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรสรวง ปาณินท์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีทำบญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีบุคลากร นักศึกษา และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมในพิธีดังกล่าว

ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์กรสรวง ปาณินท์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีทำบญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 24 ธ.ค. 2565
ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์กรสรวง ปาณินท์ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีทำบญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 24 ธ.ค. 2565
ภาพพิธีถวายมหาสังฆทาน และถวายภัตตาหาร ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ 24 ธ.ค. 2565
ภาพพิธีถวายมหาสังฆทาน และถวายภัตตาหาร ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ 24 ธ.ค. 2565

รายงาน : พัฒนาสารสนเทศบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ขอขอบคุณภาพจาก PR Ramkhamhaeng University – Facebook
23 ธ.ค. 2565 พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
24 ธ.ค. 2565 พิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
และนายวุฒิชัย คัยนันทน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ หน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล